Beste werkgevers, bij deze mijn oproep om werving en
selectie van werknemers anders aan te pakken. Want ongeacht de branche; het
zijn altijd je mensen die het verschil maken. Of je nu klein of groot bent, een
dienst levert of een product maakt. Of je nu commercieel bent of zonder
winstoogmerk werkt.

Werving en selectie vraagt tijd en moeite. […]