De overheid heeft het initiatief genomen om de inzetbaarheid van medewerkers in bepaalde functiegroepen en ouder dan 45 jaar te versterken. Het betreft het ontwikkeladviestraject. Een kort en intensief traject begeleid door een loopbaancoach. Met als resultaat een advies ter ontwikkeling van de deelnemer. Dat laatste klinkt redelijk vrijblijvend en vaag. Dat is het eigenlijk ook wel. Maar voor elk coachingstraject geldt; als de motivatie en de inzet van de deelnemer onvoldoende is, is elk traject zonder resultaat. Wat ook helpt bij het ervaren van een succesvol traject; kent de deelnemer zijn eigen vraag en behoefte voldoende en is hij of zij realistisch met betrekking tot de eigen ontwikkelmogelijkheden.

Wat jammer is bij het traject is dat de directe werkomgeving van de deelnemer niet betrokken hoeft te zijn. En dat is jammer. Want de deelnemer aan het traject heeft toch ook de ondersteuning nodig van privé en werkomgeving om zijn plan tot uitvoer te brengen. Althans, als de medewerker zich wil ontwikkelen in de werkomgeving. Als hij tot de conclusie komt dat zijn geluk elders ligt, kan het wellicht ook zonder.

Ben je benieuwd of jijzelf in aanmerking komt voor dit traject? Klik dan op de link en lees de brochure.https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/t/tijdelijke-subsidieregeling-ontwikkeladvies-voor-vijfenveertigplussers/documenten/publicaties/subsidies/tsov/aanvragen/brochure-ontwikkeladvies-werkenden

Mocht je advies willen of wil je graag het traject starten voor jezelf? Neem dan contact met mij op.

Behoor je niet tot de doelgroep maar wil je wel graag je eigen inzetbaarheid vergroten? Neem dan ook contact met mij op. We bespreken dan een maattraject voor jouw vraag.