Waarom zou je dingen anders doen als de reguliere wijze zichzelf al jaren bewijst? Ik heb die vraag al vele malen gehoord in mijn loopbaan bij verschillende werkgevers. Waarom niet? Want door dingen anders te doen, net buiten de lijntjes te kleuren, kan verrassend zijn. En ja, zowel negatief als positief uitpakken. Maar of de uitkomst nu positief is of negatief, bij beide uitkomsten heb je wat geleerd. En de veilige ruimte is er om te kunnen experimenteren. Organisaties die een product maken, hebben daar vaak een R&D afdeling voor. Maar wat als je diensten levert aan mensen? Dan is er geen experimentele ruimte voor handen. En zijn de gevolgen van je veranderende werkwijze direct voor je cliënten. Maar ook deze organisaties kunnen acties ondernemen om experimenten de ruimte te geven. Onder meer door medewerkers te verantwoordelijkheid te stimuleren, vertrouwen te geven en niet direct af te straffen als een uitkomst minder positief is.

Organisaties die een initiatiefrijke houding stimuleren bij hun werknemers, geven stimulans aan verandering en innovatie. En werknemers die initiatiefrijk bezig zijn, zijn gedreven om hun werk meer betekenis te geven. Zij doen meer dan alleen wat in hun takenpakket ligt. Zij nemen een proactieve houding aan om mee te denken met ontwikkelingen, om te onderzoeken waar verbeteringen mogelijk zijn. Als leidinggevenden daar ruimte aan kunnen geven, in beeld hebben wat het kan brengen zijn zij al goed bezig. En niet alleen de ruimte geven maar ook de credits geven aan wie het toekomt. Veiligheid betekent ook dat een leidinggevende ruimte geeft aan iemand die wellicht slimmer is dan hij of zijzelf! Om te faciliteren dat iemand loopbaanstappen zet. En niet door de angst te worden gedreven voor de mogelijke gevolgen van eigen statusbehoud. Want kwaliteiten van jezelf en anderen in beeld hebben, betekent ook dat je weet waar je valkuilen liggen en je beperkingen.

Wil je je ervaring met mij delen? Als werkgever die bemerkt dat verandering en innovatie achter blijft maar niet goed de vinger kan leggen waar dat aan ligt?  Of als werknemer die bij zichzelf bemerkt dat het proactieve van weleer weggezakt is en dat weer terug wilt halen? Of als je wilt weten waar jouw mogelijkheden liggen om mee te denken over verandering en innovatie?  Neem contact met mij op. Ik ben benieuwd naar jouw verhaal.