Herkenbaar de volgende situatie? Een bijeenkomst georganiseerd door de werkgever om medewerkers te informeren over de plannen voor het nieuwe jaar. Veranderingen staan op stapel, de boodschap is dat ook de medewerkers dienen te veranderen. Bij het koffieapparaat wordt de volgende dag alles besproken door de medewerkers wat er zoal mankeert aan het plan. Maar in een teambijeenkomst houden mensen hun mond; kritiek kan betekenen dat jij misschien wel boven aan het lijstje komt te staan als er ontslagen moeten vallen…..

Of deze dan: je hebt je beoordelingsgesprek. Door het jaar heen heeft je manager wel af en toe kort met je gesproken maar het meeste contact heb je met je teamleider. Je hebt zelf de indruk dat het lekker gaat. En dan komt de manager met een aantal punten die volgens hem niet goed zijn gegaan en die je dient te verbeteren. Dat had je niet aan zien komen…

Als de kritiek als een aanval voelt, persoonlijk wordt gemaakt en een veroordeling lijkt in te houden, is kritiek niet bemoedigend. Laten we het daarom als feedback betitelen. Feedback waarbij de gever aangeeft dat er na is gedacht over een situatie, werkwijze, of gedrag. Feedback geef je door open vragen te stellen en aan te geven wat de situatie met je doet of heeft gedaan. Het moedigt de ander aan om tot een onderbouwing te komen. Het geeft ruimte voor groei en verbetering. Maar het is niet altijd makkelijk om feedback op een dergelijke manier te geven. Of om feedback positief te ontvangen en ter harte te nemen.

Feedback vraagt een veilige omgeving. Deze voorwaarde geldt voor alle betrokken partijen; werkgever en werknemer. Feedback door een werknemer laat zien men betrokken is bij hetgeen wat de organisatie levert aan diensten en / of producten.  Feedback door de werkgever geeft aan dat de organisatie graag wilt investeren in de persoonlijke groei en ontwikkeling van medewerkers. Maar wellicht denk je dat dat allemaal alleen kan in een perfecte wereld. Maar die perfecte wereld van morgen, begint toch echt bij jezelf en vandaag.

Wil je je ervaring hierover met mij delen? En weten hoe je binnen je organisatie een cultuur stimuleert waarin feedback geven als positief wordt ervaren? Er een sfeer ontstaat die als veilig wordt ervaren, ook als je het oneens bent met elkaar? Wil je weten als werknemer hoe je feedback ontvangt zonder het als een persoonlijke aanval te ervaren? Of te geven op een constructieve manier? Neem contact met mij op. Ik ben benieuwd naar jouw verhaal.