Ja echt. Stilzitters gaan er vanuit dat alle veranderingen wel weer overgaan. Het zijn de mensen die zeggen dat ze lang genoeg meelopen en alles al gezien hebben. Zij reageren zuchtend op een aangekondigde verandering. En lijken de hakken in het zand zetten uitgevonden te hebben. Je kent ze wel, is het niet je directe collega, dan wel degene die je tegenkomt bij het koffieapparaat.

Maar jij gelooft wel in investeren in jezelf. En terecht! Want loopbaantrajecten hebben positieve effecten op vaardigheden, proactief loopbaan(gedrag), vitaliteit en inzetbaarheid van flexwerkers, zo blijkt uit onderzoek van Meurs HRM en MeursWerkt. Voorwaarde is wel dat deze trajecten op de goede manier worden ingericht. Een traject dat bestaat uit opdrachten om zelfbewustzijn te vergroten en persoonlijke begeleiding over een langere periode werpt zijn vruchten af. Alleen dan zijn er positieve resultaten te zien op de gewenste flexibiliteit van werknemers. Je zou zeggen dat dat geen nieuws onder de zon is. En toch is coaching in veel bedrijven niet voor alle medewerkers weggelegd. Soms kunnen medewerkers terecht op het intranet voor informatie en allerlei testen over bijvoorbeeld werkkwaliteiten of drijfveren. Maar vervolgens is het aan hen zelf om de uitslagen te interpreteren en ”iets” mee te doen. Als jouw bedrijf je daar tenminste de mogelijkheid toe biedt.  Als je pech hebt, zijn die mogelijkheden er niet en moet je zelf uitvogelen hoe je loopbaan een impuls kunt geven. Of moet je zelf een antwoord zoeken op vragen als ’ben ik wel geschikt als leidinggevende’ of hoe ‘komen mijn  kwaliteiten het best tot zijn recht.’

Het is opvallend dat onderhoud aan huis of auto vaak meer aandacht  krijgt dan onderhoud aan jezelf. Terwijl jij toch van onschatbare waarde bent. De aandacht voor het fysieke gestel is er dan vaak nog wel; je eet goed en afwisselend en je sport ook nog. Maar de balans tussen alle vier de factoren die invloed uitoefenen op jou als totaal mens, verdient aandacht. En dat betekent naast de aandacht voor het fysieke, ook de aandacht voor het mentale gestel, je verbondenheid met anderen en de ontspanning!

Blijf niet wachten tot je werkgever een gesprek aangaat over jouw inzetbaarheid. Neem zelf het heft in handen! Wil je meer weten hoe jij jouw balans kunt bereiken? En weten hoe je werkt aan jouw inzetbaarheid? Vraag geheel vrijblijvend om informatie of een kennismaking. Dan wordt 2015 voor jou in ieder geval een mooi jaar!