Hoe houd je een gezonde balans tussen je privéleven en je werkzame leven? Een lastige vraag want het impliceert dat er een scheiding is tussen beide levens. Anno 2015 is dat voor velen van ons niet het geval. Met de opkomst van laptop, smartphone en inlogmogelijkheden op afstand, is de scheidslijn vaag geworden of zelfs verdwenen. Dat maakt het bewaken van de balans lastig…

Over wie hebben we het hier? Over kenniswerkers. Een kenniswerker is  iemand die kennis en informatie tot zich neemt, interpreteert en gebruikt om vervolgens de kennis te delen (Peter Drucker, 1959). Deze omschrijving geeft al direct de kern weer; kenniswerkers zijn mensen die hun hoofd gebruiken en niet zozeer hun handen. En waar je je handen rust kunt geven door te stoppen met het uitvoeren van handelingen, lijken je hersenen moeilijker te stoppen. Je ‘maalt’ door; op het werk over thuis en thuis over het werk. De resultaten zijn vaak dat je je minder uitgerust voelt, je moeilijk kan concentreren en een schuldgevoel omdat je zelf vindt dat je te kort schiet in het andere leven.

Er bestaat helaas geen standaardoplossing om hier iets aan te doen. Ten slotte is de werk-privébalans voor iedereen weer anders samengesteld. Wel is het belangrijk om er voor te zorgen dat de balans gezond blijft of weer wordt. Een verstoorde balans kan na verloop van tijd tot gezondheidsproblemen leiden. En dat moet je zeker zien te vermijden.

Hoe kun je dit dan wel aanpakken? Om te beginnen kun je starten met onderzoeken hoe jouw ideale werk-privébalans eruit ziet. Vervolgens kun je vaststellen waar het misloopt, kijken wat je zelf kunt beïnvloeden en enige zelfcompassie ontwikkelen kunnen vervolgstappen zijn. Daarna kun je, om je balans te behouden of te bereiken, de hulp inschakelen van een coach. En  vergeet niet het belang van je directe omgeving. Zonder steun en begrip van collega’s, leidinggevende, partner of een goede vriend(in) is de balans moeilijk te vinden. Moed is een belangrijke factor, veelal gevoed door nut en noodzaak. En wilskracht, want tegenslagen zul je zonder meer tegen komen.

Wil jij werken aan je balans? En kun je daar ondersteuning bij gebruiken? Neem contact op met Buro Balance voor een vrijblijvend kennismaking en ervaar wat je kunt doen.