Reorganisaties zijn bij een groeiend aantal bedrijven aan de orde van de dag. Reorganisaties zijn nodig om in de veranderende wereld klanten optimaal te kunnen blijven bedienen. Daarvoor worden aanpassingen doorgevoerd in de product- of dienstverlening. Reorganiseren betekent vaak vermindering van het aantal arbeidsplaatsen. En veranderingen in taken en verantwoordelijkheden van medewerkers. Ik zie de laatste tijd dat dit ook betekent dat medewerkers geacht worden competenties in huis te hebben die moeilijk door één en dezelfde persoon zijn waar te maken. Een voorbeeld  daarvan is dat een ondersteuner niet alleen goed moet zijn in beheer, maar ook in klantcontact. Daarnaast én analytisch én overall signalen moet kunnen opvangen. Een klein voorbeeld met verstrekkende gevolgen; de ondersteuner is namelijk niet voor niets ondersteuner geworden en niet de accountmanager die gedijt als hij elke dag met klanten in de weer kan zijn.

Het gevolg is dat werknemers niet competenties geacht worden te hebben die in veel gevallen haaks op elkaar staan. En naast de taken waar ze plezier aan beleven, meer taken krijgen waar ze zelfs met veel inspanning nooit goed in zullen worden. Het gevolg is een groeiende ontevredenheid en minder bevlogen medewerkers. Ik pleit er hier niet voor veranderingen in functies af te schaffen. Integendeel, wil je als organisatie mee met de tijd, dan zijn veranderingen onontkoombaar. En dat je van werknemers verwacht en vraagt mee te gaan in de ontwikkelingen van de organisatie is ook logisch. Jij als werkgever weet waar je heen wilt gaan met je organisatie. Wat overigens niet wilt zeggen dat je altijd kunt voorspellen hoe de stip op de horizon er precies uit ziet. Of welke weg jullie gaan bewandelen om er te komen. Onzekerheden zullen onderdeel uitmaken van het veranderingsproces.

En ook veranderende functies zijn onontkoombaar. Maar in een organisatie waar in een team meer medewerkers eenzelfde functie hebben, is diversiteit het sleutelwoord. Op die manier kun je individuele talenten optimaal inzetten voor een beter resultaat. Een PPA analyse voor een team inzetten geeft persoonlijk inzicht in onder meer werksterkten, communicatiestijl en motivatoren. Het geeft inzicht hoe de samenwerking in een team geoptimaliseerd kan worden. En geeft leidinggevende inzichtelijk op welke manier zij het beste resultaat uit individuen en uit het team kunnen halen.

Wil jij weten wat de PPA analyse voor jou en je werknemers kan betekenen? Vraag geheel vrijblijvend informatie op via het contactformulier op de site of bel!