Reorganisatie, faillissement of ontslag op basis van niet (meer) functioneren; het is aan de orde van de dag. En overkomt werknemers die soms al een heel lang dienstverband hadden en jarenlang dezelfde functie hebben uitgevoerd. Ik zie dagelijks dat medewerkers dan pas er achter komen dat hun cv weinig aansluiting vindt bij de vraag op de arbeidsmarkt. De schuld afschuiven naar de oude werkgever is makkelijk en soms voor een deel terecht. Maar ook zij zelf hebben jarenlang niet nagedacht over hun persoonlijke ontwikkeling. Zich vaak verschuilend achter allerlei excuses als geen tijd of geen noodzaak.

Niets doen aan persoonlijke ontwikkeling en de ogen sluiten voor de veranderingen om je heen, confronteert je vroeg of laat met belemmeringen. Bijvoorbeeld omdat je na ontslag moeilijk elders aan de bak komt. Maar ook constateren dat je werk geen plezier meer geeft omdat de veranderingen een kant opgaan die je niet meer kunt bijbenen. Of je wordt gepasseerd voor promoties omdat je werkgever de voorkeur geeft aan je collega. Die meer heeft gedaan dan alleen de kennis op peil houden. De achterstand is dan zo groot geworden dat het moeilijk is die in een korte tijd weg te werken. En levert vaak werknemers op die mopperen en zelfvertrouwen verliezen omdat ze geen perspectief zien.

De oplossing ligt voor de hand en vraagt inzet van werknemer en werkgever. Goed werkgeverschap is ten slotte ook je werknemers faciliteren en ondersteuning bieden bij hun loopbaan. Bijvoorbeeld door opleiden voor kennis-en competentieontwikkeling. Maar ook het aanbieden van een loopbaancheck; een gesprek of traject bij een coach om na te denken over de loopbaan. Om keuzes te maken die de inzetbaarheid duurzaam laten zijn.

En goed werknemerschap? Ook de werknemer moet in deze sterk veranderende wereld zich bewust zijn van zijn waarde op de arbeidsmarkt. Werken aan inzetbaarheid door het volgen van opleidingen om kennis tot zich te nemen. Actief bezig te zijn met het ontwikkelen van vaardigheden. Feedback te vragen op gedrag en zich bewust te worden van sterke en zwakke punten. Te beoordelen of de weg die een organisatie ingaat bij hem past. Kortom, een actieve opstelling. Die actieve houding kan dan ondersteunt worden door een werkgever. Stel jezelf eens een paar vragen;

Ga ik doorgaans met plezier naar het werk?

Haal ik plezier uit de collega’s en / of uit het werk?

Wanneer geeft mijn werk voldoening?

Doe ik de leuke taken met grote regelmaat of af en toe?

Wat en wie motiveert me om mijn werk met plezier uit te voeren?

Zie ik toekomst voor mezelf in deze functie, bij deze werkgever?

Zie ik op tegen aanstaande veranderingen?

Er zijn nog veel meer vragen om te stellen. Een traject bij een coach, het doen van een assessment kan zeer verhelderend werken. Informeer eens naar de mogelijkheden.