“Kies de baan waar je van houdt en je hoeft nooit een dag te werken”

Dit is een vrije vertaling van een uitspraak van Confucius, een chinees filosoof. Het is een waar woord; kijk naar mensen die vol energie, vol overtuiging en met passie hun werk uitvoeren. Zij geven aan hun werk niet als werk te ervaren maar als energiebron.

Nu zijn er legio werkenden in Nederland die hun werk wel degelijk als werk ervaren. Sterker nog, uit een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP, sept 2014) blijkt dat 1 op de 8 werkende Nederlanders te maken krijgen met een burn-out. Een burn-out kenmerkt zich door extreme vermoeidheid, het gevoel minder te presteren en een bepaalde mate van onverschilligheid ten opzichte van werk en collega’s. Hier gaat het om werkenden die zeker hun werk niet meer vol energie en passie uitvoeren. Burn-out is een belangrijke oorzaak bij (langdurig) verzuim en arbeidsongeschiktheid. En daarmee treft het niet alleen de betreffende werknemer hard, maar ook de werkgever. Die ziet dit terug in zijn financiële plaatje. Uit hetzelfde onderzoek blijkt eveneens dat veel werkgevers moeite hebben met de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting. En daarbij sluipen de symptomen er geleidelijk in. Niet altijd even makkelijk herkenbaar voor collega’s en leidinggevenden.

En toch hoeft de diagnose burn-out een werkgever niet volledig te verrassen. De signalen worden wel degelijk tevoren afgegeven door een werknemer. Want als iemand uiteindelijk uitvalt met burn-outklachten dan blijkt regelmatig dat de directe omgeving  het wel aan zag komen.  De vraag komt dan op wat er gedaan is om het uiteindelijke verzuim te voorkomen. Het is niet mogelijk een recept te geven waarbij de werkgever altijd voorkomt dat een medewerker uitvalt door burn-out klachten. Wel is het mogelijk dat de werkgever maatregelen treft om de preventie zijn werk te laten doen. Onder meer door leidinggevenden goed te informeren en te ondersteunen in hun coaching van de werknemers.

Uiteraard is het niet alleen de werkgever die hier een rol inspeelt. Ook de werknemer zelf heeft wellicht keuzes gemaakt in het verleden die hem/haar op termijn opbreken. Bewuste keuzes maar zeker ook onbewuste keuzes.

De workshops en individuele coaching van Buro Balance kunnen helpen; voor zowel leidinggevenden en werknemers. Een training van een dag is een investering die zich terug betaalt; de kosten van (langdurig) verzuim kunnen immers hoog oplopen. Neem vandaag nog contact op met Buro Balance en vraag naar de mogelijkheden.