Over Buro Balance

Buro Balance richt zich op vitaliteit en inzetbaarheid van de mensen in organisaties. Een organisatie kan alleen succesvol zijn als de mensen die er werken hun persoonlijke kwaliteiten en kennis optimaal kunnen inzetten. Autonomie, vertrouwen en veiligheid zijn daarbij belangrijke voorwaarden. Net zoals een duidelijke visie van de organisatie op haar bestaansrecht en hoe medewerkers daar hun bijdrage aan kunnen leveren.

Buro Balance biedt verschillende diensten aan. Enerzijds voor de werkgever, anderzijds voor de werknemer. Voor de werkgever kan het gaan om optimaliseren van teamresultaten of advies over werving en selectie van passende werknemers. Ook een workshop over vitaliteit en inzetbaarheid aan de werknemers behoort tot het dienstenpakket.

Voor de werknemer kan het gaan om individuele loopbaancoaching.  De behoefte voor loopbaancoaching kan zeer divers zijn; van stilstaan bij de loopbaan tot de wens om een goed beeld te krijgen op persoonlijke kwaliteiten en ontwikkelingsbehoefte. Maar ook het vinden van een betere balans tussen werk en privé of het verbeteren van sollicitatievaardigheden zijn onderwerpen die ondersteund kunnen worden.

Mijn naam is Lisette Budding. Na jarenlange werkervaring in het bedrijfsleven en in de zorg ben ik in 2014 gestart met Buro Balance. Met plezier begeleid ik nu organisaties en medewerkers. Belangrijke waarden voor alle diensten is dat dit gebeurd vanuit enthousiasme, resultaatgerichtheid en betrokkenheid.

In mijn coaching maak ik gebruik van de Persoonlijke Profiel Analyse, ook bekend als de DISC-methode. De ondersteuning van deze tool zorgt er voor dat in persoonlijke en teamcoaching snel tot de kern kan worden van een vraagstuk.