Als loopbaancoach sta ik open voor jouw loopbaanvraag. In je loopbaan kun je tegen verschillende vragen aanlopen; hoe houd ik op deze wijze vol tot mijn pensioen? Ik wil ander werk, maar ik weet niet goed wat. Ik kan en wil meer, maar hoe maak ik dat duidelijk bij mijn huidige werkgever? Het lukt mij niet om goed onder woorden te brengen waar ik nu eigenlijk goed in ben. Ik wil plezier hebben en houden in mijn werk; hoe vind ik dat plezier weer terug? Mijn werk kan ik niet loslaten; hoe zorg ik toch voor een goede balans? Ik wil / moet solliciteren naar een andere baan, maar hoe gaat dat in deze tijd?

Bij Buro Balance biedt zowel individuele coaching aan als workshops. Individuele coaching bestaat uit een aantal sessies en opdrachten om te maken. Onderdeel van individuele coaching kan een Persoonlijke Profiel Analyse zijn; een assessment om jouw persoonlijkheid, je werkvoorkeuren, communicatiestijl enz in beeld te brengen. Het rapport wordt afgestemd op jouw vraag en behoefte.

Voor jou als werknemer

Aanmelden voor een workshop, de loopbaanstimulator of persoonlijke coaching kan door te mailen naar lisette@burobalance.org, het contactformulier in te vullen of door te bellen naar 06- 1188 5839. De workshops gaan door bij voldoende aanmeldingen.

De loopbaanstimulator

Voor wie? Voor iedereen die een reorganisatie of andere veranderingen verwacht op de werkvloer . Voor iedereen die tot de conclusie komt dat een nieuwe uitdaging een kwestie is van nu of nooit. Eigenlijk voor iedereen die besluit niet af te wachten maar zelf de eerste stappen te zetten in de loopbaan. Maar ook voor diegenen die een carrièrestap willen zetten en willen weten of ze de juiste competenties in huis hebben.

Waarom stimulator? Omdat het soms nodig kan zijn om een zetje in de rug te krijgen. Omdat je inzicht wilt hebben voor je een nieuwe stap zet. Omdat je graag de bevestiging wilt van je talenten. Omdat het soms nodig is dat een “buitenstaander” je hierin aanmoedigt en concrete handvatten aanreikt!

Resultaat. Inzicht in wat jou motiveert en stimuleert. Inzicht in je sterkten en zwakten. Inzicht in mogelijkheden en kansen. Inzicht in wat nodig is om je doel te bereiken en een concreet actieplan. Na het assessment heb je een rapportage in handen waarmee je verder kunt.

Hoe, waar en de kosten? Je maakt online de PPA. Aanvullend op de PPA ontvang je een aantal opdrachten. In een adviesgesprek bespreken we deze, in combinatie met jouw loopbaanvraagstuk. Aan het einde van het gesprek kun je een Plan van Aanpak opstellen om jouw loopbaanstappen concreet te maken. Een uitgebreider traject behoort ook tot de mogelijkheden. Afhankelijk van je vraagstuk wordt dan een traject op maat opgesteld.

 De gesprekken kunnen plaats vinden bij jouw werkgever. Wanneer dit niet mogelijk of gewenst is, zijn de gesprekken in een ruimte van Het Coachhuis. Afhankelijk van je woonplaats kan dit in Utrecht zijn of elders bij jou in de buurt.

De kosten van de PPA met 1 adviesgesprek bedragen € 395,- excl. BTW. Vraag om meer informatie wanneer je een traject wenst met meer gesprekken.

Voor gesprekken buiten Utrecht worden reiskosten berekend. Deze bedragen € 0,19 per kilometer.

Coaching

Voor wie? Voor iedereen die vastloopt op één van de volgende thema’s;

Loopbaanontwikkeling: Persoonlijke ontwikkeling; competenties en functiegerichte ontwikkeling. Welke volgende stap wil je zetten in je loopbaan? Wat zijn je mogelijkheden en waar liggen kansen? Hoe wordt je effectiever in je functioneren en hoe blijf je je met plezier inzetten?

Balans: balans vinden en behouden, belemmering in de vorm van overtuigingen en normen en waarden omzetten naar positief, ontwikkeling van zelfcompassie.

Wanneer je bij mij komt met een coachingsvraag, staat het woord empowerment centraal. Letterlijk vertaald is het “iemand tot iets in staat stellen”. Het traject is er dan ook altijd op gericht om jouw krachten te ontdekken, versterken en te bewaken. Zodat je ook na afloop van het traject blijvend in staat bent om jouw krachten te benutten.

Resultaat. Het resultaat is natuurlijk afhankelijk van jouw specifieke vraag. Het algemene resultaat is gericht op het versterken van je eigen kracht en het ontdekken en behouden van balans.

Hoe en wat?  Het traject is altijd op maat gemaakt. Na een vrijblijvende kennismaking kun je aangeven of je je coachingstraject bij mij wil starten. Het begint ten slotte met vertrouwen tussen jou en mij. Vervolgens krijg je jouw persoonlijke offerte.

Een tool die ingezet kan worden, met name bij een loopbaanvraagstuk, is de Persoonlijke Profiel Analyse.

Workshop: Solliciteren, zo doe je dat

Voor wie? Voor als je na jaren weer wilt of moet solliciteren. Als je wilt weten wat jouw kansen zijn op de arbeidsmarkt. Voor diegenen die allerlei informatie vinden op internet of in boeken maar er voor zichzelf toch niet helemaal uitkomt.

Hoe vind je tegenwoordig werk? Welke activiteiten moet je ondernemen en hoe ziet een goed cv eruit? Waar vind je die vacatures? En hoe kun je gebruik maken van je netwerk? En dan het sollicitatiegesprek; hoe haal je daar alles uit wat erin zit?

De workshop sollicitatievaardigheden neemt in totaal 3 dagdelen in beslag.

Dagdeel 1; CV en motivatie

Dagdeel 2: Vacatures en het sollicitatiegesprek

Dagdeel 3: LinkedIn en netwerken

De dagenstarten om 9.30 uur en eindigen om 12.30 uur.

De kosten zijn in totaal € 325,- inclusief 21% BTW. De workshops gaan door bij minimaal 6 deelnemers.

Individuele ondersteuning is ook mogelijk. Je resultaat is een goed cv, kennis en kunde om vacatures te vinden, je motivatie te schrijven en een goed profiel op LinkedIn. Daarnaast oefenen we aan de hand van een vacature een sollicitatiegesprek. We hebben 2x een gesprek en tijdens een periode van maximaal 3 maanden kun je per mail / telefoon verdere ondersteuning krijgen. Kosten van dit traject zijn € 395,- incl BTW.

De prijs van het assessment na deze workshop is inclusief een nabespreking,  € 445 ,- excl. BTW.

 

Voor jouw organisatie

Voor organisaties die in of aan de vooravond van een veranderingstraject zitten bied ik advies met betrekking tot de werknemers. Hierbij spitst het advies zich op twee onderdelen. Het eerste onderdeel is hoe de directie en het management medewerkers kan informeren over en betrekken bij de verandering. Hierbij gaat het om communicatie en inzicht in gedragsprocessen.

Het tweede onderdeel richt zicht specifiek op de vaardigheden en gedrag van werknemers. Met de ondersteuning van een persoonlijke profiel analyse kan het veranderingstraject in gang worden gezet. De profiel analyse kan gekoppeld worden aan zowel een functie analyse als een team analyse.

Ik ondersteun de dialoog van directie – management – medewerkers. Ik bied workshops aan leidinggevenden en indien nodig coachingstrajecten. Ik zet de assessments in van Thomas International om inzicht te geven wat de teams/medewerkers nodig hebben in het veranderingstraject. Ik geef workshops aan medewerkers over het belang van inzetbaarheid in het algemeen en hun inzet voor de organisatie in het bijzonder. Het resultaat is samenwerking, een hoge medewerkersbevlogenheid en een verhoogde productiviteit.

In de workshop voor leidinggevenden staan twee onderwerpen centraal. Het eerste betreft leiderschap. Het tweede onderwerp is samenwerking. Bij leiderschap staat de verbinding centraal die de manager kan maken met het team. De manager toont ook leiderschap bij het oplossen van problemen. Een manager toont leiderschap als hij of zij open communiceert, zorg draagt dat het werk gedaan wordt en kwaliteiten van de medewerkers ten volle worden benut. De samenwerking betreft niet alleen de samenwerking met zijn of haar teamleden maar ook met het management en directie onderling. In de workshop wordt hier uitgebreid bij stil gestaan.

De workshop kan zowel in-house als op een locatie in Utrecht worden gegeven.

In de workshop voor teams staat centraal dat een ieder die positie moet kunnen innemen dat men elkaar versterkt. Dat betekent dat ik niet een functieprofiel leidend laat zijn maar de kwaliteiten van de individuele medewerker. Door uit te gaan van persoonlijke kwaliteiten worden behoeften van de teamleden vervuld. Het resultaat is een verbeterde samenwerking, meer bevlogenheid en een hogere productiviteit.

De workshop kan zowel in-house als op een locatie in Utrecht worden gegeven.